Geneza

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w latach 1995 – 1997 w Inowrocławiu dzięki środkom finansowym Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych.

Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze przesłanie realizują poprzez:

  • aktywne uczestnictwo w polityce zdrowotnej i społecznej,
  • czuwanie nad zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług społecznych dostępnych dla całej ludności,
  • zwiększanie możliwości rozwoju i integracji osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych,
  • promowanie postaw szacunku i odpowiedzialności każdego względem jego zdrowia,
  • przyczynianie się do utrzymywania przy życiu idei i walorów wzajemnej pomocy, solidarności i sprawiedliwości w społeczeństwie.

Realizację tych celów Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe opierają na zaangażowaniu swoich członków oraz licznych wolontariuszy.

Od 1993 roku Chrześcijańskie Kasy Chorych (www.cm.be) wspierają projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej, w tym Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

Działalność

Przesłaniem działalności Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy woluntaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych. Działalność stowarzyszenia obejmuje:

  • wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji społecznej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
  • bogatą ofertę dla młodych wolontariuszy oraz wolontariuszy 45+ (szkolenia, spotkania integracyjne, udział w ciekawych przedsięwzięciach),
  • realizację programów i akcji profilaktycznych,
  • kompleksową informację na temat placówek i organizacji świadczących usługi i pomoc pacjentom, refundacji artykułów medycznych, świadczeń przysługujących pacjentom,
  • porozumienia o rabatach dla członków na usługi w prywatnych gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, gabinetach zdrowia i urody.

Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

Stowarzyszenie jest również organizatorem popularnej Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która corocznie odbywa się w Inowrocławiu i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.
Oprócz Inowrocławia działamy w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gdyni.

Szczególną opieką otaczamy osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz dzieci – dla nich pracują, pomagają oraz organizują czas wolny nasi wolontariusze.

Dyrektor: Ineza Skrzypiec-Sikorska
Z-ca Dyrektora: Janina Czerwińska

Zarząd:
Prezes – Stanisław Grabski
Skarbnik – Bożena Losik
Sekretarz – Wiesława Dudek
Członek zarządu – Zygmunt Górecki
Członek zarządu – Jean-Pierre Descan